Μουσικά Όργανα


                                     Α
  • Αυλός του Πανός


                                                              Β


                                     Γ
  • Γλυκόφωνο

                                                            K
                                    
                                     Μ
                                     Ο

                                     Σ
  • Σακουχάτσι
  • Σαλμάι
  • Σιτάρ

                                     Τ