Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Αγγλικανικό μέλος (anglicano canto)


Ειδική μέθοδος τονισμού των ψαλμών (και άλλων προσευχών), που χρησιμοποιόταν στην αγγλικανική λειτουργία από τον ΙΖ' αιώνα.

Συνίσταται σε ένα είδος σωστής απαγγελίας, που χαρακτηρίζεται από ρυθμικούς και μελωδικούς τύπους, λιγότερο ή περισσότερο σταθερούς.

Αυτοί οι τύποι επαναλαμβάνονται ολόιδιοι στο καθένα από τα δύο ημίστιχα, στα οποία χωρίζεται κάθε στιχάκι του τραγουδισμένου κειμένου.

Το αγγλικανικό μέλος, του οποίου τα πρώτα ίχνη ανέρχονται στο Μεσαίωνα, ξεχωρίζει από την τυπική ψαλμωδία της καθολικής λειτουργίας, κυρίως γιατί, σε αντίθεση με αυτή, εναρμονίζεται σε τέσσερα μέρη, ακολουθώντας, ωστόσο, αρκετά απλούς κανόνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου